Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

Udvalg

Bestyrelsen besluttede efter årsmødet i 2012 at nedlægge Digitaliseringsudvalget og uddannelsesudvalget. I stedet er et medlem af bestyrelsen ansvarlig for henholdsvis Digitalisering og Uddannelse. Samtidig besluttede bestyrelsen at nedsætte ad hoc udvalg i det omfang, det bliver nødvendigt. Når der nedsættes ad hoc udvalg inviteres medlemmer af foreningen til at deltage i arbejdet.