Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

Det får medlemmerne

Borgerservice Danmarks bestyrelse er på syv medlemmer. Vi mødes en gang om måneden, altid med fokus på emner der relaterer til borgerbetjening, service, samarbejde og
medarbejderudvikling i borgercentrene rundt omkring i landet.

Vil du være medlem af Borgerservice Danmark eller har du spørgsmål til dit medlemskab er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller vores sekretær sekretariatet@borgerservicedanmark.dk

Som medlem kan optages personer med ledelsesansvar  for kommunal borgerservice.
Bestyrelsen skal godkende optagelse af medlemmer ud over fem pr. kommune.
Borgerservice Danmark kan også - efter bestyrelsens konkrete godkendelse - optage medlemmer som varetager anden offentlige service/myndighedsopgave.

Et årskontingent udgør 1.500 kr.

Ønsker du ikke længere at være medlem af Borgerservice Danmark skal du ligeledes sende en mail til sekretariatet.