Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

Vores værdier

Vision
Borgerservice Danmark er i front og arbejder for at borgerne oplever en sammenhængende
og effektiv borgerservice baseret på nærhed og indflydelse.
Det betyder, at vi yder en differentieret og målrettet service på tværs af det offentlige Danmark
til og for alle.

Mission
Vi påvirker den nationale dagsorden ved at indgå i udviklende samarbejder med relevante
aktører i -og udenfor kommunalt regi.

Vi arbejder for:
- At borgerne bliver selvhjulpne
- At medarbejderne kan løse opgaven
- At levere professionel service
- At præge samfundsudviklingen i en politisk kontekst