Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

01.05.2012

Ny svarfrist 3. maj 2012

Bestyrelsen har den 25. april 2012 fremsendt følgende:

Kære KL og Digitaliseringsstyrelse

Vi har i kommunerne den 19. april modtaget en meget omfattende spørgeskemaundersøgelse om socialt bedrageri og fejludbetalinger.  

Vi vil fra kommunernes side gerne bidrage til at oplyse området, men den angivne frist - 30. april - er en meget kort frist, som det for mange kommuner er vanskeligt at leve op til.  

Vi vil derfor anmode om, at fristen forlænges, så vi kan få mulighed for at fremskaffe de nødvendige data for udarbejdelse af kvalificerede svar fra kommunerne.  

Henvendelsen har medført en flytning af fristen til den 3. maj 2012 jvf. mail fra Deloitte den 25. april 2012. 

Gå til aktuelt