Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

14.08.2013

Infomøder om fritagelse af virksomheder fra obligatorisk Digital Post

KL og Digitaliseringsstyrelsen afholder tre orienteringsmøder landet over for at informere ledere og projektledere i borgerservice om håndteringen af fritagelse af virksomheder fra obligatorisk Digital Post.

 

Der afholdes følgende møder

 

Den 29. august kl. 10.00, Byrådssalen, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev

Den 30. august kl. 10.00, Aalborg Hovedbibliotek, Foredragssalen, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

Den 4. september kl. 13.00, Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K

 

Tilmeld dig på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Tilmelding skal ske senest to dage før det pågældende møde.

 

Praktisk

 • Møderne er målrettet ledere og projektledere i borgerservice.
 • Deltagelse i møderne er gratis.
 • Møderne forventes at vare ca. 3 timer.
 • Af pladsmæssige hensyn ser vi gerne, at der højst tilmeldes to deltagere fra hver myndighed.

 

Baggrund

 

”Lov om Offentlig Digital Post” betyder, at alle virksomheder med et CVR-nummer, fra 1. november 2013 er forpligtet til at have en digital postkasse, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder. Fra 1. november 2014 vil også borgere blive omfattet af obligatorisk Digital Post.

 

Loven giver de berørte virksomheder mulighed for at anmode om fritagelse. Det forventes, at mindre end 1.000 virksomheder vil kunne få tildelt fritagelse for Digital Post, men det er ikke muligt at sige noget om, hvor mange virksomheder, der vil forsøge at opnå fritagelse.

 

I den forbindelse har borgerservice i kommunerne en vigtig opgave, da det er her, virksomheder (og i 2014 borgere) kan anmode om fritagelse.

 

Forventet dagsorden:

 

 • Velkomst
 • Orientering om obligatorisk Digital Post og processen for virksomheder og borgere, herunder:
  • Lov om Offentlig Digital Post
  • Bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med Cpr-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post:
   • Hvad er betingelserne for fritagelse?
   • Hvordan anmoder virksomheden om fritagelse?
   • Formelle krav til anmodningen
   • Afgørelse om fritagelse
   • Fritagelsens varighed
   • Uåbnet post
   • Myndighedskontrol
   • Oversigt over workflow for fritagelse af virksomheder:
    • Sagsbehandling trin for trin
    • Registrering af virksomheder, der opnår fritagelse, i Digital Post:
     • Adgang til Digital Post Administrationsportalen
     • Registrering af fritagelse trin for trin
  • Registrering lokalt i kommunen
  • Håndtering af evt. uåbnet post

Gå til aktuelt