Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

09.04.2013

Referencegruppe

KL har nedsætte en referencegruppe til støtte for KLs arbejde forud og under økonomiforhandlingerne omkring eventuel etablering af Call Centre. I referencegruppen deltager repræsentanter for forsøgskommunerne. Borgerservice Danmarks bestyrelse er repræsenteret i gruppen ved deltagelse af Tonny Olsen, Marianne Carlsen og Jane Ussing deltager. Evt. spørgsmål eller kommentarer ang. referencegruppen kan rettes til Jane Ussing.

Gå til aktuelt