Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

01.01.2013

Nytårshilsen

Kære medlemmer af Borgerservice Danmark

Her på årets sidste dage vil vi fra bestyrelsen gerne sende jer en lille hilsen. De første måneder er gået og vi har fået fordelt opgaverne mellem os. Vi har bl.a. skiftet kasserer hvilket har været en noget større udfordring, end vi havde forudset. Der er rigtig mange dokumenter, der skal falde på plads. Stor tak til Mette og Tonny for jeres ihærdige samarbejde om at få tingene til at glide.

Foreningens handleplan for det kommende års arbejde er på plads, nøgleord bliver kommunikation og samarbejde på tværs af organisationer og foreninger til gavn for vores medlemmer. Samtidig vil vi fortsat arbejde med at få en hensigtsmæssig opbygning af vores nye hjemmeside. Hjemmesiden vil i takt med at vi får bragt tingene på plads, forhåbentlig bliver det sted, hvor I har lyst til at kigge forbi for at blive inspireret af jeres kollegaer.

Som I sikkert ved, valgte vi at kommentere på den presseomtale, der var omkring UDK-Aalborg. Det gjorde vi blandt andet for at anerkende det store arbejde, som medarbejdere og ledere fra kommunernes ydelsescentre har lavet for ATP/KL for at sikre, at UDK kunne gå i luften med de mest hensigtsmæssige arbejdsgange – til gavn for UDK og forhåbentlig også for borgere og kommuner.

Vi er godt i gang med at få etableret et samarbejde med KIT@, som vi glæder os til at udbygge med tiden. Begge bestyrelser er meget interesserede i at bruge hinandens styrker til sammen at få indflydelse på den fremtidige digitale borgerbetjening og andre emner af fælles interesse.

Vi har etableret et samarbejde med Louise Andersen, der også laver sekretariatsarbejde for KIT@, hvilket giver os mange fordele, og vi glæder os til at have Louise med på holdet, også i forhold til at holde jer informerede om, hvad der rør sig lige nu.

Vi fortsætter dialogen med ATP og KL og lige nu har vi rejst de problematikker der er på familieydelsesområdet efter overgangen til UDK:
- Kontering af ydelser, der vedrører anbragte børn. På dette område har vi pludselig fået en stor opgave, der skal håndteres manuelt. Det forsøger vi at få ændret/finde en løsning på.
- Træk i kontanthjælp. Oplægget til håndteringen af denne opgave er uhensigtsmæssigt. Der er nu aftalt en workshop med deltagelse af repræsentanter fra KL, KMD, ATP/UDK og kommunerne. I bestyrelsen vil vi gøre vores til, at de opgaver, der skal løses i kommunerne, bliver så hensigtsmæssige som muligt indtil lovgivningen bliver rettet til.

Her ved årets slutning har tyveri af pas fra Borgerservicekontorer fyldt en del i medierne, og der har været mange henvendelser til bestyrelsen i den anledning.

Vores holdning har været helt klar: Medlemmerne af Borgerservice Danmark er fornuftige reflekterende mennesker, der naturligvis gennemgår egen sikkerhed omkring opbevaring af pas. Ingen kommune ønsker at komme i en situation, hvor pas kan fjernes til gene for borgerne. Vi er her for at betjene borgerne ikke for at bringe dem i situationer, der giver dem ulemper.

Årsmødet 2013 afholdes som tidligere meddelt den 4. og 5. september, sæt allerede nu kryds i kalenderen. I bestyrelsen har vi indledt arbejdet med at få sammensat et par inspirerende dage.
Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen, og vi ved, at vi altid kan trække på hver enkelt af jer, når vi har behov herfor.

Vi ønsker jer alle et godt og konstruktivt 2013 med fuldt fart på den obligatoriske digitale borgerbetjening og de mange andre udfordringer, der venter os.

På bestyrelsens vegne

Jane Ussing

Gå til aktuelt