Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

24.09.2012

Bestyrelsen giver svar til Aalborg

Tillykke til Aalborg Kommune

Som bestyrelse for Borgerservice Danmark glæder det os at høre, at Aalborg Kommune nu arbejder efter de samme principper, som mange kommuner har arbejdet efter i flere år.

De af Udbetaling Danmark/ATP udmeldte arbejdsgangsprincipper er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunale medarbejdere og ud fra best-practice i kommunerne.

Mange kommuner har for flere år siden afskaffet cpr-opdelingen og arbejdet med “fælles sager” og digitalisering af arbejdsgangene.

Derfor har disse kommuner allerede for længe siden høstet gevinsterne. Rigtig mange Borgerservicecentre har siden 2007 anvendt lean til at effektivisere og digitalisere alle arbejdsgange.

Vi er helt enige med Aalborg Kommune i, at det udmeldte antal medarbejdere på 1.500 personer, der skulle ansættes i Udbetaling Danmark, er væsentlig højere end det antal, der er behov for og væsentlig højere end det antal medarbejdere, der i forvejen var beskæftiget med opgaverne i kommunerne samlet set.

Udbetaling Danmark skal levere en besparelse på 300 mio. kr., og bestyrelsen for Borgerservice Danmark har i sit høringssvar og overfor KL flere gange gjort opmærksom på, at disse besparelser allerede er høstet i mange kommuner – men dog ikke i alle, hvilket Aalborg Kommune nu bekræfter.

På bestyrelsens vegne

Jane Ussing (formand) og Marianne Carlsen (næstformand)

Jane Ussing
Borgerservicechef Vejen Kommune
Telefon direkte 79966500, mobil 3017 0870
ju@vejenkom.dk

Marianne Carlsen
Borgerservice, Hjørring Kommune
Telefon: 72 33 33 31, mobil 4122 3331
mc@hjoerring.dk

Gå til aktuelt