Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

21.09.2012

Det vil bestyrelsen arbejde for

Den 4. og 5. september afholdt Borgerservice Danmark årsmøde i Nyborg. Det var endnu engang enorm opbakning og interesse til opgaverne foran foreningen. Foruden input fra de spændende, faglige og inspirerende indlæg, gik medlemmerne også fra dagene med rollebesætningen til den nye bestyrelse på plads. Det blev en rigtig god og handlekraftig blanding af både nye og gamle kræfter.

Generalforsamlingen valgte Jane Ussing fra Vejen Kommune som ny formand, og ny næstformand er Marianne Carlsen fra Hjørring Kommune.
Nye medlemmer i bestyrelsen er: Torben Bille fra Ballerup, Tonny Olsen fra Favrskov samt Claus Holm fra Rebild. Genvalgt fra sidste periode er Helle Marquertsen fra Varde og Jessie Lynggaard fra Lejre.

Formand Jane Ussing glæder sig til at tage fat på arbejdet i foreningen:
Vi står som ledere og medarbejdere i landets Borgerservicecentre over for en stor opgave i forbindelse med, at flere og flere offentlige services i de kommende år bliver tilbudt borgerne som obligatorisk digital selvbetjening. Vi skal ikke længere løse opgaverne for borgerne, men i stedet skabe rammerne og guide borgerne til selv at gøre det. For at denne disciplin kan gennemføres, så vi ikke taber borgerne på gulvet, er der mange elementer der skal gå op i en højere enhed.

Vi skal sørge for at kompetencerne er på plads internt, og at vores medarbejdere er klar til at lære borgerne, hvordan de benytter de digitale selvbetjeningsløsninger. Netop fordi vi oplever at medbetjening tager længere tid, er det vigtigt at vejledningen, løsningerne og kommunikationen giver borgeren større mod på selv at gribe opgaven an næste gang.

Et godt leverandørsamarbejde er en forudsætning for at vi kan flytte borgerne til de digitale kanaler og optimere arbejdsgangene i Borgerservice. Det er vigtigt, at vi anerkender og tør tage de muligheder, der ligger i at stille krav til leverandørerne – en udfordring som vi bedst løfter i flok.

Derfor skal vi se mulighederne i at samarbejde med de interessenter som omgiver vores hverdag. Både samarbejdet med andre chefforeninger som f.eks. Kit@, men også et tættere samarbejde med KL og KOMBIT er helt centrale emner bestyrelsen vil koncentrere sig om, og arbejde intenst med i den kommende tid.
Med den endelige etablering af Udbetaling Danmark, vil der fortsat være behov for et godt samarbejde mellem Borgerservice Danmark, ATP og landets fem centre. Sammen har vi en stor opgave i at sikre, at borgerne oplever en god service på de ydelsesområder, der flytter fra kommunerne til Udbetaling Danmark

Det er derfor med stor fornøjelse, at den nye bestyrelse ser frem mod at trække i arbejdstøjet for Borgerservice Danmark.

Venlig hilsen
Formand for Borgerservice Danmark
Jane Ussing
ju@vejenkom.dk

Gå til aktuelt