Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

06.08.2012

Indkaldelse til årsmøde

Kære medlemmer af Borgerservice Danmark

Årsmøde 4. og 5. september 2012, herunder indkaldelse til generalforsamling

Endnu et år er gået og Bestyrelsen indbyder til foreningens 18. årsmøde/generalforsamling. Mødet afholdes traditionen tro på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg www.nyborgstrand.dk

I år har vi søgt at lave et program der fokuserer på ledelse. Som altid vil der være mulighed for at møde gamle kollegaer, få ny inspiration samt etablere nye netværk og kontakter. Alt sammen bundet sammen i hyggelige omgivelser.  

Tilmelding skal ske på www.nyborgstrand.dk  se under konference – online booking

Prisen for deltagelse:

Medlemmer, der ønsker at deltage i hele årsmødet kr. 2660,00

Medlemmer, der kun ønsker at deltage i generalforsamlingen/uden overnatning kr. 1580,00

Sidste frist for tilmelding den 27. August 2012

Tirsdag den 4. september 2012

12.00- 13.00  Indkvartering og frokost

13.00– 13.15  Goddag og velkommen ved formand Bodil Thomsen

Sebastian Dorset er ordstyrer

13.15– 14.15  Rock’n Roll Management
Oplæg fra Flemming Dybbøl - lederen af Skanderborg Festivalen. Læs mere på http://www.smukbusiness.dk/index.asp?page=238&page2=190&page3=199

14.15–15.15  Tag ledelsen
Oplæg ved Jesper Elling – en af de mest efterspurgte ledelseseksperter i Norden. Læs mere på www.jesperelling.com


15.15–15.45  Kaffepause

15.45–16.45 Ledelse på en anden måde
 Debat i kredsene om ”Rock’n Roll Mangement” og ”Tag ledelsen” samt hvordan vi kan bruge det i vores ledelsespraksis i borgerservice

16.45–17.00 Ledelse på en anden måde
Opsamling i plenum

17.00–18.00 Tid til øl og vask

18.00-19.00 Velkomstdrik og underholdning i salen
 
Hjernen og kreativitet
Ved hjerneforsker Peter Lund Madsen

19.00 Middag
 Aftenunderholdning ved Sebastian Dorset

Onsdag den 5. september 2012

7.00 – 9.00 Morgenmad

9.00 – 10.45 Generalforsamling
Se særskilt indkaldelse nedenfor

10.45-11.00 Kaffepause

11.00 – 12.00 Udbetaling Danmark – erfaringer fra pilotprojekter med de fem nordsjællandske kommune
Centerdirektør Mette Brinch fra ATP og ydelseschef Anette Larsen fra Gribskov Kommune
  
12.00 – 13.00 Obligatorisk selvbetjening
Oplæg ved Ken Rindsig fra KL

13.00 Frokost og farvel. Vi ses til næste årsmøde den 4. og 5. september 2013 på Nyborg Strand

Indkaldelse til generalforsamling i Borgerservice Danmark

Onsdag den 5. september 2012 klokken 9.00

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår

5. Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsens i hænde senest 5 uger før generalforsamling

6. Forelæggelse af forslag til budget og godkendelse af kontingent for kommende regnskabsår

7. Valg af formand
Bodil Thomsen stopper som formand grundet kommende projekter i Sorø Kommune. Foreningens nuværende næstformand Jane Ussing stiller op som formand.

8. Valg af næstformand
Såfremt foreningens nuværende næstformand Jane Ussing vælges som formand, skal der vælges ny næstformand. Marianne Carlsen fra Hjørring Kommune stiller op som næstformand

9. Kredsenes samles til valg til bestyrelse og kredsudvalg – der er valg i følgende kreds
- Kreds 1 – Peter Ulff Larsen fra Københavns Kommune er ikke på valg, men udtræder af bestyrelsen grundet nyt arbejde, hvorfor der skal vælges nyt bestyrelsesmedlem
- Kreds 2 – Jessie Lynggaard fra Lejre Kommune er på valg, men genopstiller.
- Kreds 4 – Mette Jakobsen fra Skive Kommune er på valg og modtager ikke genvalg, da Mette skal til Udbetaling Danmark
- Kreds 5 – Marianne Carlsen fra Hjørring Kommune er ikke på valg, men stiller op som næstformand, hvorfor der måske skal vælges nyt bestyrelsesmedlem

10. Orientering om valgene

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

12. Eventuelt – medlemmerne har ordet

Gå til aktuelt