Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

28.06.2012

Borgerservice Danmarks nyhedsbrev uge 26

Årsmøde med fokus på ledelse – 4. og 5. september

I år sætter vi ledelse i centrum af vores to dage sammen. Det endelige program finder du i menupunktet ”årsmøde” på hjemmesiden. Men vi kan allerede nu løfte sløret
for noget af det I kan glæde jer til. Træd ind i hjerneforsker Peter Lund Madsen forunderlige verden, og senere på dagen kan du blive klogere på hvordan de styrer og afvikler Skanderborgfestivalen.
Onsdag har vi generalforsamling med valg til bestyrelse og kredse. Formand Bodil Thomsen har valgt at trække sig
fra bestyrelsesarbejdet, og bestyrelsen indstiller Jane Ussing som formand og Marianne Carlsen som næstformand. Vi skal også diskutere Obligatorisk selvbetjening og Udbetaling Danmarks pilotprojekter sammen med kolleger fra
hele landet.
Tilmelding skal ske inden 26. august på http://www.conferencemanager.dk/Borgerservice2012 

Gør-det-selv-kursus
Få pædagogisk indsigt og lær om hvordan du kommunikerer med borgerne som medarbejder i Borgerservice. Til efteråret udbydes kurser med henblik på at formidle viden om den fremtidige rolle for borgerservicemedarbejderen, som i fremtiden skal hjælpe borgerne til selv at bruge de digitale muligheder, og ikke gøre det for dem.
I samarbejde med Dansk it udbyder Borgerservice Danmark kurser med pædagogisk indhold, find kursusprogram i fællesarkivet for medlemmer og tilmelding på http://www.dit.dk/Certificering/Borgerraadgiveren.aspx

Sammen står vi stærkere
De to chefforeninger Borgerservice Danmark og KITA har besluttet at tage skridt til et tættere samarbejde. Repræsentanter for begge foreninger mødtes i maj og
kom frem til en liste med en række emner som er oplagte at samarbejde om i fremtiden. Se hvad de talte om her.

Borgerservice Danmark har holdt møde med Erhvervsstyrelsen
På dagsordenen var Erhvervs- og Kulturstyrelsens projekt omkring hjælp til it svage virksomheder, som fremover tilbydes hjælp via bibliotekerne. To bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet, og blev inviteret til at deltage i projektet, hvis vi ønsker det.
Erhvervsstyrelsen kan tilbyde undervisning af borgerservicemedarbejdere, hvis vi stiller lokaler mv. til rådighed. Muligheden lægges ud til kredsene til overvejelse om man vil gå ind i opgaven. Bestyrelsen opfordrer kredsene til at overveje evt. deltagelse og etablering af fælles undervisning i hver kreds.

Hvordan bliver man høringsberettiget?
Borgerservice Danmark er høringsberettiget på en række områder, men hvordan gør man egentlig, når man ikke er på høringslisten, men gerne vil give sit bidrag til lovgivningsprocessen?
Folketingets Oplysning henviser til Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet, og fortæller derudover, at man udmærket kan henvende sig til et ministerium, og bede om at blive hørt i en sag. Uddrag fra Justitsministeriets vejledning ligger i fællesarkivet under medlemmer.

Dialogmøder om obligatorisk digital selvbetjeningKL, KOMBIT, Borgerservice Danmark og KIT@ arbejder på at invitere til dialogmøder om obligatorisk digital selvbetjening i efteråret. Fokus er på håndtering af borgernes udfordringer i forbindelse med det digitale univers. 
På dialogmøderne vil KL og KOMBIT fortælle om aftalerne om obligatorisk digital selvbetjening og sammen med chefforeningerne Borgerservice Danmark og KIT@ skabe rum for sparring, dialog og videndeling om, hvordan kommunerne kommer i mål med obligatorisk digital selvbetjening. Mere information når datoer og program foreligger. 

Gå til aktuelt