Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

24.05.2012

COK søger udviklere

COK er i gang med at udvikle et større kompetenceudviklingsprojekt for ATP.
Forløbet kræver en specifik faglig viden på en række ydelsesområder som Udbetaling Danmark fremadrettet skal administrere.
For at kunne løfte en sådan kompleks uddannelsesopgave har COK brug for et robust lærerkorps, der har dyb faglig viden – men som også har nogle gode formidlingskompetencer. Borgerservice Danmarks forvaltningsområder repræsenter netop disse kernkompetencer og COK håber at Borgerservice Danmark som forening kan støtte COK i en rekrutteringsproces og formidle
kontakter til Kommuner og potentielle fagpersoner, som kunne se sig selv i løsningen af denne spændende kompetence-udviklingsopgave.
Du finder kursusbeskrivelsen i fællesarkivet for medlemmer, under "kurser og arrangementer".

Gå til aktuelt