Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

Det får medlemmerne

Borgerservice Danmarks bestyrelse er på syv medlemmer. Vi mødes en gang om måneden, altid med fokus på emner der relaterer til borgerbetjening, service, samarbejde og
medarbejderudvikling i borgercentrene rundt omkring i landet.

I 2017/2018 vil vi være med til at stille kravene til udviklings behovene og være medtænkere på den fremtidige Borgerservice med fokus på borgernes behov.

Vil du være medlem af Borgerservice Danmark kan du udfylde indmeldingsformularen her på siden. Og har du spørgsmål til medlemsskabet er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller vores sekretariat på tlf. 31901155 eller sekretariatet@borgerservicedanmark.dk

Som medlem kan optages personer med ledelsesansvar  for kommunal borgerservice.
Bestyrelsen skal godkende optagelse af medlemmer ud over fem pr. kommune.
Borgerservice Danmark kan også - efter bestyrelsens konkrete godkendelse - optage medlemmer som varetager anden offentlige service/myndighedsopgave.

Et årskontingent udgør 1.500 kr.

Ønsker du ikke længere at være medlem af Borgerservice Danmark skal du benytte udmeldelsesfunktionen her på hjemmesiden.