Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

Budgetoplæg fra Bestyrelsen til Generalforsamling 2. september 2021

Indtægter i 2021 / 2022

Kontingent = 274.500

Digitaliseringsmesse, andel i overskud =50.000

Generalforsamling/årsmøde = 236.000

Indtægter i alt
kr. 560.500

 

Udgifter i 2021/2022

Honorar til formand = 54.000

Gaver = 1.000

Generalforsamling/årsmøde = 410.000

Digitaliseringsmesse = 0

Bestyrelsesmøder, transport mv. = 40.000

Kredsaktivitet (5 kredse á 15.000 kr.) = 75.000

Udvalgsmøder, transport mv. = 5.000

Hjemmeside, drift = 5.000

Øvrige EDB-udgifter = 0

Ekstern regnskabshjælp = 25.000

Eksternt bistand og kommunikation = 20.000

Diverse udgifter = 5.000

Gebyrer mv. = 6.500

Renter = 600

Udgifter i alt
Kr. 642.100