Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

Budgetoplæg fra Bestyrelsen til Generalforsamling d. 4. september 2020

Indtægter i 2020 / 2021

Kontingent (186 medlemmer á 1.500 kr. ”afrundet”) = 279.000

Digitaliseringsmesse, andel i overskud =50.000

Renter = 0

Indtægter i alt
kr. 329.000

 

Udgifter i 2020/2021

Honorar til formand = 54.000

Gaver = 1.000

Generalforsamling/årsmøde = 0

Bestyrelsesmøder, transport mv. = 90.000

Kredsaktivitet (5 kredse á 15.000 kr.) = 75.000

Udvalgsmøder, transport mv. = 5.000

Hjemmeside, drift = 5.000

Hjemmeside, udvikling = 0

Øvrige EDB-udgifter = 3.000

Ekstern regnskabshjælp = 25.000

Eksternt sekretariat = 50.000

Temadage, netto 0

Diverse udgifter = 5.000

Gebyrer mv. = 3.000

Renter = 0

Udgifter i alt
Kr. 316.000

Budgetteret overskud 
13.000