Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

Budgetoplæg fra Bestyrelsen til Generalforsamling d. 4. september 2019

Indtægter i 2019 / 2020

Kontingent (193 medlemmer á 1.500 kr. ”afrundet”) = 289.500

Digitaliseringsmesse, andel i overskud =55.000

Renter = 1.000

Indtægter i alt
kr. 345.500

 

Udgifter i 2019/2020

Honorar til formand = 54.000

Gaver = 1.000

Generalforsamling/årsmøde = 120.000

Bestyrelsesmøder, transport mv. = 90.000

Kredsaktivitet (5 kredse á 15.000 kr.) = 75.000

Udvalgsmøder, transport mv. = 5.000

Hjemmeside, drift = 1.000

Hjemmeside, udvikling = 0

Øvrige EDB-udgifter = 3.000

Ekstern regnskabshjælp = 18.900

Eksternt sekretariat = 50.000

Temadage, netto 0 0

Diverse udgifter = 5.000

Gebyrer mv. = 3.000

Renter = 0

Udgifter i alt
Kr. 425.900

Budgetteret underskud / forbrug af kassebeholdning
80.400