Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

Bliv medlem

Er du ansat i Borgerservice, og har du ledelsesansvar, kan du blive medlem af Borgerservice Danmark. 

Medlemskabet er personligt og koster kr. 1.500 årligt. 

Som medlem kan du via vores hjemmeside holde dig orienteret om udviklingen i vores fag, samt retningen for digitaliseringsområdet. 
Desuden kan du deltage i arbejdet i din kreds og i vore arrangementer, hvor du bl.a. kan lade dig inspirere af kolleger og oplægsholdere. 
I Borgerservice Danmark er vi kendetegnet ved en høj grad af net-working, hvor vi inspirer og hjælper hinanden i hverdagen. 

Velkommen som medlem af Borgerservice Danmark.

Navn:

Titel:

Adresse:

Postnr.:

By:

Kreds:

Kommune:

EAN-nr.:

Telefon:

E-mail: