Foreningen for Borgerservicechefer i Danmark

Kontakt Borgerservice Danmark

Du er velkommen til at kontakte formand for Borgerservice Danmark.

Eva Freidahl Graae
Herning Kommune
Borgerservice
Torvet 5
7400 Herning
Telefon: 96282450
E-Mail: boseg@herning.dk

Har du spørgsmål til hjemmesiden, brug for kontaktinformationer på medlemmer eller lignende kontakt sekretariatet på 
E-Mail: sekretariatet@borgerservicedanmark.dk